Provize a poplatky

Naše provize za zprostředkování prodeje.

Nárok na provizi vzniká, když dojde k podpisu kupní smlouvy. Provize je splatná, když je kupní cena převedena na účet prodávajícího. Naše provize za zprostředkování prodeje činí 3-5% prodejní ceny (+DPH). Provizi obvykle hradí strana prodávající, nedohodnou-li se strany jinak.

Provize za zprostředkování pronájmu

Nárok na provizi vzniká, když je podepsána smlouva o pronájmu. Provize je splatná v den podpisu nájemní smlouvy a jedná-li se od pronajímatele, tak po obdržení první platby za nájemné a/nebo depozitu 

Naše provize za zprostředkování pronájmu jsou následující:

  • dlouhodobý pronájem na 12 měsíců nebo více, tak provizi hradí majitel nemovitosti a nájemce v částce provize jednoho měsíčního nájemného
  • krátkodobý pronájem méně než 12 měsíců provizi hradí majitel nemovitosti a nájemce, kde provize činí 15% z celkové částky uvedené v nájemní smlouvě, ne však více než částka ve výši jednoho měsíčního nájemného
  • kanceláře a obchodní prostory 10% z celkové částky za první rok nájmu, kdy provizi hradí majitel nemovitosti a/nebo nájemce

Správa nemovitostí, jednotlivých jednotek (např. byt, dům, kancelář, obchod) pro vlastníky nemovitostí:

  • Fixní částka 500,- Kč/měsíc, +DPH
  • 8% z nájemného +DPH za každý měsíc, pokud je jednotka pronajata (včetně provize za zprostředkování pronájmu)

Kontaktujete nás a společně jistě nalezneme to nejlepší finanční vyrovnání.